Zgłoś wypadek/szkodę

Wstępne zgłoszenie wypadku nie skutkuje zobowiązaniem ze strony poszkodowanego, jest jedynie pomocą w uzyskaniu odpowiedzi.

(An initial accident message does not result in any obligation on the part of the injured, it is only assistance in obtaining a reply.)

 

  Rodzaj szkodyosobowarzeczowamajątkowa

  Czy szkoda została zgłoszona firmie ubezpieczeniowej? taknie

  Ból i cierpienie fizyczne? taknie
  Utrata zarobków? taknie
  Stara bliskej osoby? taknie
  Pobyt w szpitalu? taknie
  Rozstrój zdrowia? taknie

  Skąd dowiedzieliście się Państwo o Kancelarii Expert?