Wycena Maszyny Urządzenia

Wycena Maszyny Urządzenia Rzeczoznawcy

Wycena Maszyny Urządzenia Rzeczoznawcy. Specjalizacja Wycena Maszyn, obiektów i Urządzeń – Rzeczoznawcy

Wyceniamy wszelkie środki trwałe w przedsiębiorstwach.

Oferujemy wyceny:

  • maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, budowlanego, poligraficznego, ciągów technologicznych, maszyny do zbioru zbóż, płodów rolnych, do uprawy roli, różnego rodzaju maszyny produkcyjne, obrabiarki i rożne nietypowe środki techniczne.itp.
  • pojazdów specjalistycznych, środków transportu technologicznego, sprzętu budowlanego, ciągników i przyczep rolniczych itp.
  • wyposażenia przedsiębiorstw, obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych itp.
  • maszyn i urządzeń rozrywkowych, karuzel, elementów wyposażenie placów, sal zabaw itp 

Maszyny i urządzenia – Rzeczoznawcy. Wycenę maszyn i urządzeń wykonujemy trzema metodami z zależności od stanu technicznego oraz dostępności na rynki :

  • metodą porównawczą – w przypadku środków technicznych ogólnodostępnych na rynku
  • kosztową – w przypadku środków technicznych unikatowych, niedostępnych na rynku
  • metodą pozostałościową – w przypadku środków technicznych nie nadających się do dalszej eksploatacji.
Wycena Maszyny Urządzenia Rzeczoznawcy

Wycena Maszyny Urządzenia Rzeczoznawcy Kancelaria Expert

Podstawą wyceny wartości maszyn i urządzeń jest ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz. U. 121, poz. 591, tekst jednolity z 27 marca 2002 (Dz. U. 76, poz. 694 z póz. zmianami), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. nr 6, poz. 35 ze zmianami) oraz zalecenia literatury technicznej.