Windykacje należności Radom Pieczęć Prewencyjna

Windykacje należności Radom Pieczęć prewencyjna – pieczęć windykacyjna – pieczęć prewencyjna

Windykacje należności Radom PIECZĘĆ PREWENCYJNA to najtańszy sposób aby skłonić swoich kontrahentów do terminowego regulowania płatności. Stosowanie pieczęci prewencyjnej ogranicza powstawanie zadłużeń. Pieczęć prewencyjna jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na otrzymywanie terminowych wpłat od kontrahentów.

Pieczęć prewencyjna / Pieczęć windykacyjna może być umieszczana na:

 • fakturach sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty.
 • notach odsetkowych
 • wezwaniach do zapłaty
 • innych dokumentach dotyczących wierzytelności

Pieczęć prewencyjna informuje odbiorcę faktury o tym, że w przypadku opóźnienia w zapłacie, Kancelaria Expert rozpocznie natychmiastową windykację.

Opłata za stosowanie naszej pieczęci wynosi jedynie 99,00 zł miesięcznie. Opłaty na dłuższe okresy używania pieczęci prewencyjnej są promowane atrakcyjnymi rabatami. Pieczęć windykacyjna jest najtańszym sposobem zabezpieczenia terminowości wpłat od kontrahentów.

Klienci stosujący naszą pieczęć prewencyjną / pieczęś windykacyjną otrzymają także atrakcyjne rabaty na zlecone do prowadzenia sprawy widykacyjne.

Windykacje należności Pieczęć Prewencyjna może być stosowana jako pieczęć atramentowa, stemplowana na dokumentach lub w postaci elektronicznej do drukowania na dokumentach firmowych.

Korzyści stosowania PIECZĘCI PREWENCYJNEJ / PIECZĘCI WINDYKACYJNEJ:

 • tanie i skuteczne narzędzie wspomagające terminowe regulowanie zobowiązań przez kontrahentów
 • środek zapobiegawczy chroniący Państwa firmę przed nierzetelnymi kontrahentami
 • poprawa płynność finansowej firmy
 • czytelna informacja dla kontrahenta, że zapłata jest nieuchronna
 • zastosowanie pieczęci na wezwaniu do zapłaty motywuje dłużnika do natychmiastowej zapłaty w celu uniknięcia kosztów windykacji
 • dotrzymywanie terminów płatności przez kontrahentów
 • chroni przed koniecznością zlecania windykacji wierzytelności
 •  w przypadku upartych dłużników i braku płatności pomimo stosowania naszej PIECZĘCI PREWENCYJNEJ, otrzymujecie Państwo atrakcyjny rabat na nasze usługi windykacyjne

Stosując PIECZĘĆ PREWENCYJNĄ Państwa firma daje czytelny przekaz swoim kontrahentom informując, że w przypadku zaległości z płatnościami sprawa natychmiast trafi do windykacji.

Pieczęć prewencyjna jest to prosty i skuteczny sposób motywowania wszystkich klientów do terminowego realizowania płatności.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani PIECZĘCIĄ PREWENCYJNĄ prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego.