Kancelaria Expert Radom

Kancelaria Expert Radom specjalizuje się, w szerokim zakresie, profesjonalnym dochodzeniem odszkodowań i wszelkich innych roszczeń odszkodowawczych, (odszkodowania, zadośćuczynienia, jednorazowe odszkodowania, renty).

Zajmujemy się także windykacją długów, roszczeniami reklamacyjnymi i nieodzownie związanymi z odszkodowaniami – usługami rzeczoznawczymi.

Zajmujemy się szkodami osobowymi, komunikacyjnymi i majątkowymi. Prowadzimy także sprawy osób poszkodowanych na skutek błędu lekarza lub nienależytej opieki ze strony szpitala.

Większość klientów, którzy zgłaszają się do naszej Kancelarii, to osoby poszkodowane w wypadkach drogowych lub przy pracy, rodziny zmarłych poszkodowanych i pacjenci szpitali, którzy na skutek niewłaściwej opieki doznali różnych obrażeń.

Kancelaria Expert Radom POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH I NA SKUTEK BŁĘDÓW LEKARSKICH BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH !

Dodatkowo zgłaszają się do nas klienci firm ubezpieczeniowych., które nagminnie odmawiają wypłaty należnych odszkodowań oraz poszkodowani, którzy odszkodowanie otrzymali, ale jego wysokość jest znacznie zaniżona do faktycznie poniesionej szkody. Śmiało możemy zaryzykować stwierdzenie, że 99% wypłacanych przez T.U. odszkodowań jest zaniżonych o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent. Wszystkich poszkodowanych, którzy otrzymali nie satysfakcjonujące ich odszkodowanie, a od daty szkody nie minęły 3 lata (szkody majątkowe) lub 20 lat (szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, np.: osobowe, wypadki drogowe) zapraszamy do Kancelarii Expert. Zweryfikujemy na miejscu czy wypłacone wam odszkodowanie jest właściwe, a jeżeli nie, uzyskamy należną dopłatę.

Kolejną grupę klientów stanowią osoby mające problemy z odzyskaniem należności za wykonane prace, umowy zlecenia, wynikające z faktur sprzedaży itp. Prowadzimy skuteczną windykację długów oraz oferujemy metody prewencyjne wspomagające przedsiębiorców w walce z nieuczciwymi kontrahentami.

Coraz częściej spotykamy się także z reklamacjami, które najczęściej dotyczą kupowanych pojazdów. Nieuczciwi sprzedawcy oferują pojazdy powypadkowe, z cofniętym przebiegiem lub odmłodzonym rokiem produkcji. Uzyskujemy w takich przypadkach, dla naszych klientow zwrot ceny zakupu lub obniżenie ceny sprzedaży.

Zgłaszając się do naszej Kancelarii uzyskacie Państwo profesjonalną obsługę w zakresie:

Kancelaria Expert Radom DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ w zakresie:

ODSZKODOWANIA OSOBOWE

 • odszkodowanie za wypadek drogowy
 • odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej
 • odszkodowanie za zarażenie w szpitalu gronkowcem, żółtaczką
 • odszkodowania za śmierć bliskiego w wypadku
 • odszkodowania za złamanie nogi na śliskim/uszkodzonym chodniku itp

ODSZKODOWANIE MAJĄTKOWE:

 • odszkodowanie z tytułu zniszczenia ubezpieczonego domu, mieszkania
 • odszkodowanie z tytulu utraty, zniszczenia ubezpieczonego mienia
 • odszkodowania z tytulu utraty, zniszczenia ubezpieczonych środkow trwałych, handlowych, itp

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE AC, OC:

 • odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu – szkody z OC
 • odszkodowania z tytułu ubezpieczenia dobrowolnego (kradzież samochodu, uszkodzenie samochodu) – AC, NNW, itp

WINDYKACJI DŁUGÓW / WIERZYTELNOŚCI OD DŁUŻNIKÓW w zakresie:

WINDYKACJE SĄDOWE:

 • profesjonalna obsługa potępowania sądowego o zapłatę należności w trybie nakazowym lub upominawczym oraz w trybie pełnym o ile wymagają tego okoliczności sprawy

WINDYKACJE POLUBOWNE / POZASĄDOWE:

 • windykacjia pozasądowa jest prowadzona przez kilkadziesiąt dni. W przypadku bezskutecznej windykacji w trybie polubownym, sprawa może zostać skierowana do trybu sądowego i egzekucyjnego

WINDYKACJE KOMORNICZE:

 • po uzyskaniu nakazu zaplaty lub wyroku wspomomagamy działania komornicze pomagając w ustaleniu majątku dlużnika

RZECZOZNAWSTWA w zakresie:

RZECZOZNAWCA W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI:

 • wyceny domów
 • wyceny mieszkań
 • wyceny działek, stawów itp.)

RZECZOZNAWCA W ZAKRESIE MOTORYZACJI:

 • wycena wartości pojazdów (samochody, motocykle, łodzie motorowe, itp.)
 • ustalenie kwoty należnego odszkodowania (kalkulacje napraw)

RZECZOZNAWCA W ZAKRESIE MAJĄTKOWYM:

 • wycena maszyn
 • wycena urządzeń technicznych, lini technologicznych, itp.)

REKLAMACJI w zakresie:

 • reklamacje gwarancyjne (źle wykonane naprawy pojazdów, źle wykonane remonty nieruchomości itp.)
 • reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (wady ukryte zakupionych pojazdów, maszyn, urządzeń, itp.)
 • reklamacje z tytułu rękojmi (roszczenia przedsiębiorców j.w.

Do każdej zleconej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Zadowolenie Klienta jest naszym nadrzędnym celem.