Kancelaria Expert Radom

Kancelaria Expert Radom bez wątpienia ma szeroki zakres specjalizacji. Przede wszystkim Kancelaria we współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami procesowymi, profesjonalnie dochodzi odszkodowań oraz wszelkich innych roszczeń odszkodowawczych, (odszkodowania, zadośćuczynienia, jednorazowe odszkodowania, renty). Kancelaria Expert  zajmuje się także windykacją długów, roszczeniami reklamacyjnymi i nieodzownie związanymi z odszkodowaniami – usługami rzeczoznawczymi.

Podobnie zajmujemy się szkodami osobowymi, komunikacyjnymi i majątkowymi. Prowadzimy także sprawy osób poszkodowanych na skutek błędu lekarza lub nienależytej opieki ze strony szpitala.

Reasumując, większość klientów, którzy zgłaszają się do naszej Kancelarii, to osoby poszkodowane w wypadkach drogowych lub przy pracy. Oczywiście zgłaszają się też rodziny zmarłych poszkodowanych i pacjenci szpitali, którzy na skutek niewłaściwej opieki doznali różnych obrażeń.

Kancelaria Expert Odszkodowania

Kancelaria Expert Odszkodowania

Kancelaria Expert Radom POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH I NA SKUTEK BŁĘDÓW LEKARSKICH BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH !

Dodatkowo zgłaszają się do nas klienci firm ubezpieczeniowych, które nagminnie odmawiają wypłaty należnych odszkodowań. Bezsprzecznie liczną grupę stanowią poszkodowani, którzy odszkodowanie otrzymali, ale jego wysokość jest znacznie zaniżona do faktycznie poniesionej szkody. W związku z tym oczywiście możemy zaryzykować stwierdzenie, że 99% wypłacanych przez T.U. odszkodowań jest zaniżonych o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent. W związku z powyższym wszystkich poszkodowanych, którzy otrzymali nie satysfakcjonujące ich odszkodowanie, a od daty szkody nie minęły 3 lata (szkody majątkowe) lub 20 lat (szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, np.: osobowe, wypadki drogowe) zapraszamy do Kancelarii Expert. Reasumując zweryfikujemy na miejscu czy wypłacone wam odszkodowanie jest właściwe, a jeżeli nie, uzyskamy należną dopłatę.

Kolejną niezmiernie dużą grupę klientów stanowią osoby mające problemy z odzyskaniem należności za wykonane prace, umowy zlecenia, wynikające z faktur sprzedaży itp. Prowadzimy skuteczną windykację długów oraz oferujemy metody prewencyjne wspomagające przedsiębiorców w walce z nieuczciwymi kontrahentami.

Coraz częściej spotykamy się także z reklamacjami. Przede wszystkim dotyczą kupowanych pojazdów i maszyn. Nieuczciwi sprzedawcy oferują pojazdy powypadkowe, z cofniętym przebiegiem lub odmłodzonym rokiem produkcji. Oczywiście uzyskujemy w takich przypadkach, dla naszych klientów zwrot ceny zakupu lub obniżenie ceny sprzedaży.

Zgłaszając się do naszej Kancelarii uzyskasz profesjonalną obsługę w zakresie:

Kancelaria Expert Radom DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ w zakresie:

ODSZKODOWANIA OSOBOWE

 • zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek drogowy
 • odszkodowania za wypadek przy pracy
 • dochodzimy odszkodowań za błąd w sztuce lekarskiej
 • odszkodowania za zarażenie w szpitalu gronkowcem, żółtaczką
 • zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć bliskiego w wypadku
 • odszkodowania za złamanie nogi na śliskim/uszkodzonym chodniku itp

MAJĄTKOWE ODSZKODOWANIE :

 • odszkodowanie z tytułu zniszczenia ubezpieczonego domu, mieszkania
 • z tytułu utraty, zniszczenia ubezpieczonego mienia
 • odszkodowanie z tytułu utraty, zniszczenia ubezpieczonych środków trwałych, handlowych, itp

KOMUNIKACYJNE ODSZKODOWANIA AC, OC:

 • szkody z OC odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu
 • odszkodowania z tytułu ubezpieczenia dobrowolnego (kradzież samochodu, uszkodzenie samochodu) – AC, NNW, itp

WINDYKACJI DŁUGÓW / WIERZYTELNOŚCI OD DŁUŻNIKÓW w zakresie:

WINDYKACJE SĄDOWE:

 • profesjonalna obsługa postępowania sądowego o zapłatę należności w trybie nakazowym lub upominawczym oraz w trybie pełnym o ile wymagają tego okoliczności sprawy

POLUBOWNE / POZASĄDOWE WINDYKACJE :

 • windykacja pozasądowa jest prowadzona przez kilkadziesiąt dni. W przypadku bezskutecznej windykacji w trybie polubownym, sprawa może zostać skierowana do trybu sądowego i egzekucyjnego

WINDYKACJE KOMORNICZE:

 • po uzyskaniu nakazu zapłaty lub wyroku wspomagamy działania komornicze pomagając w ustaleniu majątku dłużnika
Kancelaria Expert Odszkodowania

Kancelaria Expert Odszkodowania Windykacje

RZECZOZNAWSTWA w zakresie:

RZECZOZNAWCA W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI:

 • ustalenia wartości rynkowej domów
 • wyceny mieszkań
 • wyceny wartości działek, stawów itp.

RZECZOZNAWCA W ZAKRESIE MOTORYZACJI:

 • ustalenie wartości pojazdów (samochody, motocykle, łodzie motorowe, itp.)
 • kosztorys naprawy Audatex kalkulacja Eurotax
 • ustalenie kwoty należnego odszkodowania (kalkulacje napraw)

RZECZOZNAWCA W ZAKRESIE MAJĄTKOWYM:

 • szybka wycena maszyn
 • wycena urządzeń technicznych, linii technologicznych, itp.)
Kancelaria Expert Rzeczoznawcy Radom

Kancelaria Expert Rzeczoznawcy Radom

REKLAMACJI w zakresie:

 • gwarancyjne reklamacje (źle wykonane naprawy pojazdów, źle wykonane remonty nieruchomości itp.)
 • z tytułu niezgodności towaru z umową (wady ukryte zakupionych pojazdów, maszyn, urządzeń, itp.)
 • reklamacje z tytułu rękojmi roszczenia konsumentów i przedsiębiorców.
Kancelaria Expert Reklamacje Radom

Kancelaria Expert Reklamacje Radom

Do każdej zleconej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Zadowolenie Klienta jest naszym nadrzędnym celem.