Kalkulacje napraw

Kalkulacje napraw

Wykonamy na Państwa zlecenie kalkulację naprawy uszkodzonego pojazdu, maszyny, urządzenia lub nieruchomości dla celów odszkodowawczych.

Stosujemy zaawansowane programy komputerowe do kosztorysowania szkód.

Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z wyceną szkody wykonaną przez Towarzystwo ubezpieczeniowe zweryfikujemy wyliczenie i określimy czy jest ono poprawne.

W przypadku błędów w wycenie towarzystwa ubezpieczeniowego, wykonamy własną kalkulację naprawy, na podstawie której można wystąpić do ubezpieczyciela o należną dopłatę.

W sprawach spornych, dotyczących wynagrodzenia dla warsztatu naprawczego za wykonaną naprawę, sprawdzimy czy ustalone koszty naprawy nie są rażąco zawyżone.