Zgłoś wypadek/szkodę

Wstępne zgłoszenie wypadku nie skutkuje zobowiązaniem ze strony poszkodowanego, jest jedynie pomocą w uzyskaniu odpowiedzi.

(An initial accident message does not result in any obligation on the part of the injured, it is only assistance in obtaining a reply.)

 

Rodzaj szkodyosobowarzeczowamajątkowa

Czy szkoda została zgłoszona firmie ubezpieczeniowej? taknie

Ból i cierpienie fizyczne? taknie
Utrata zarobków? taknie
Stara bliskej osoby? taknie
Pobyt w szpitalu? taknie
Rozstrój zdrowia? taknie

Skąd dowiedzieliście się Państwo o Kancelarii Expert?