Kalkulacje napraw

Kalkulacje napraw:

Wykonamy na Państwa zlecenie klakulację naprawy uszkodzonego pojazdu, maszyny, urządzenia lub nieruchomości dla celów odszkodowawczych.

Stosujemy zaawansowane programy komputerowe do kosztorysowania szkód.

Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z wyceną szkody wykonaną przez Towarzystwo ubezpieczeniowe zweryfikujemy wyliczenie i określimy czy jest ono poprawne.

W przypadku błędów w wycenie towarzysywa ubezpieczeniowego, wykonamy własną kalkulację naprawy, na podstawie której można wystąpić do ubezpieczyciela o należną dopłatę.

W sprawach spornych, dotyczących wynagrodzenia dla warsztatu naprawczego za wykonaną naprawę, sprawdzimy czy ustalone koszty naprawy nie są rażąco zawyżone.

SONDA

Czy informacje na naszej stronie były Państwu przydatne?
 
Odsłon : 700676